About

Związanym z tradycją badań neuropsychologicznych i najbardziej istotnym odkryciem, że procesy poznawcze w przypadkach dysfunkcji mózgowych zostają zaburzone w sposób selektywny, czyli zachodzi dysocjacja między zaburzonymi versus zachowanymi funkcjami, zależna od lokalizacji uszkodzenia mózgu. Ten rodzaj dysocjacji opisywano w Teuberowskim (Teuber, 1962) paradygmacie tzw. podwójnej dysocjacji. Deficytom poznawczym nadawano znaczenie niepoprawnych wyników osiąganych w zadaniach wymagających bezpośredniego zastosowania danej czynności. Na przykład pacjenci, którzy na polecenie badającego nie mogli powtórzyć serii słów, byli określani jako amnestyczni, a pacjentów z trudnościami w czytaniu znanych słów określano jako mających aleksję.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s